g

Rebranding

Rebranding je proces zmeny imidžu značky s cieľom osviežiť jej vnímanie verejnosťou alebo prispôsobiť sa novým trhom. Tento proces môže zahŕňať zmenu názvu, ...

Recipročný odkaz

Recipročný odkaz je typ odkazu medzi dvoma webovými stránkami, kde každá stránka odkazuje na tú druhú. Tento typ odkazu je založený na vzájomnej ...

Redakčný systém

Redakčný systém, často označovaný ako CMS (Content Management System), je softvérová platforma, ktorá umožňuje správu obsahu webových stránok bez potreby programovacích znalostí. Užívatelia ...

Relácie

Relácie v kontexte webovej analytiky označujú návštevy, ktoré užívateľ uskutoční na webovej stránke. Relácia začína, keď používateľ vstúpi na stránku, a končí, keď ...

Responzivita

Responzivita označuje schopnosť webovej stránky prispôsobiť svoj vzhľad a funkčnosť rôznym zariadeniam a veľkostiam obrazoviek. Cieľom responzívneho dizajnu je zabezpečiť optimálny používateľský zážitok, ...

Retargeting

Retargeting je marketingová stratégia, ktorá sa zameriava na oslovenie návštevníkov webových stránok, ktorí si neuskutočnili požadovanú akciu, napríklad nákup alebo registráciu. Jeho cieľom ...

RFM analýza

RFM analýza je marketingová metóda používaná na segmentáciu zákazníkov a analýzu ich hodnoty pre firmu. RFM je skratka pre Recency (posledný nákup), Frequency ...

ROAS

ROAS (Return on Advertising Spend), teda návratnosť výdavkov na reklamu, je kľúčový finančný ukazovateľ, ktorý meria efektívnosť reklamných kampaní. Vyjadruje pomer medzi výnosmi ...

ROI (Return on Investment)

ROI (Return on Investment), teda návratnosť investícií, je finančný ukazovateľ používaný na hodnotenie efektívnosti a výnosnosti investície. Vyjadruje sa ako percentuálny pomer zisku ...

RSS

RSS (Really Simple Syndication) je webový formát používaný na distribúciu a agregáciu obsahu z rôznych zdrojov, ako sú blogy, spravodajské weby a podcasty. ...

Go to Top