Zdieľaj

Retargeting

Domov / Marketingový slovník / Retargeting

Retargeting je marketingová stratégia, ktorá sa zameriava na oslovenie návštevníkov webových stránok, ktorí si neuskutočnili požadovanú akciu, napríklad nákup alebo registráciu. Jeho cieľom je znovu zapojiť týchto potenciálnych zákazníkov a presvedčiť ich, aby dokončili svoju transakciu.

Retargeting funguje prostredníctvom cookies, ktoré sledujú návštevníkov webových stránok a zobrazujú im relevantné reklamy na iných webových stránkach alebo sociálnych médiách. Táto technika zvyšuje pravdepodobnosť, že sa návštevníci vrátia a dokončia nákup.

Hlavnou výhodou retargetingu je jeho schopnosť zvýšiť konverzie. Návštevníci, ktorí už prejavili záujem o produkty alebo služby, sú oveľa pravdepodobnejší, že uskutočnia nákup, keď im bude pripomenutá ponuka prostredníctvom cielených reklám.

Retargeting môže byť veľmi efektívny v kombinácii s inými marketingovými stratégiami, ako je email marketing alebo obsahový marketing. Cielené reklamy môžu byť prispôsobené na základe správania návštevníkov, čo umožňuje ešte presnejšie zacielenie.

Existujú rôzne typy retargetingu, vrátane site retargetingu, ktorý sa zameriava na návštevníkov konkrétnej webovej stránky, a search retargetingu, ktorý sa zameriava na používateľov na základe ich vyhľadávacích dotazov.

Retargetingové kampane sú často merané pomocou ukazovateľov ako CTR (Click-Through Rate) a konverzný pomer, ktoré poskytujú prehľad o efektívnosti kampaní a umožňujú optimalizáciu na dosiahnutie lepších výsledkov.

Celkovým cieľom retargetingu je maximalizovať návratnosť investícií do reklamy tým, že sa zvýši počet konverzií z existujúcej návštevnosti webových stránok. Je to neoceniteľný nástroj pre firmy, ktoré chcú zvýšiť efektivitu svojich marketingových aktivít a dosiahnuť lepšie obchodné výsledky.