Email marketing

Ešte pred samotnou email marketing kampaňou treba uvažovať o rozsahu získanej databázy. Nie je nič zbytočnejšie ako tvoriť emailové kampane pre nikoho. Nemenej dôležitá je aj stratégia ako pravidelne obohacovať email databázu. Keď prilákate nového odberateľa, je to preto, že sa zaujíma o vás, o to, čo ponúkate. Existuje niekoľko spôsobov, ako prilákať predplatiteľov a každý z nich má svoje výhody. Dajte nám o sebe vedieť a podelíme sa s vami o ne.

Email marketing

Alebo aj emailing pozostáva de facto z komunikácie cez databázu kontaktov smerom k cieľovej skupine, ako sú vaši potenciálni klienti alebo aj existujúci zákazníci.  Kľúčom úspechu je segmentácia databázy a personalizovaná komunikácie. Považuje sa za priamu digitálnu komunikačnú stratégiu či nástroj: e-mail okamžite dorazí do doručenej pošty používateľov. Email marketing umožňuje spoločnostiam zdieľať nové produkty, získavať nových zákazníkov, budovať komunitu, vytvárať lojalitu a oveľa viac.

Prečo začať s email marketingom

Pri správnom použití email marketingu je konverzia emailingovej kampane oveľa vyššia ako na sociálnych sieťach, preto patrí aj medzi naše obľúbené nástroje, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych marketingových stratégiách. E-mail dokáže byť vaším spojencom v každej fáze vzťahu so zákazníkom: zaujatie, zasadenie myšlienky, vyhľadávanie zákazníkov, konverzia alebo pri vytváraní lojality. Okrem toho sa považuje za jeden z najziskovejších kanálov v rámci online marketingu. aj tu je však mať jasnú a priamu obsahovú stratégiu, ktorá poskytuje pridanú hodnotu.

Ako robíme emailové kampane

Spustiť emailovú marketingovú kampaň je začiatok, no úspech si vyžaduje premyslenú stratégiu. Začneme definovaním jasných cieľov – či už ide o zvýšenie predaja, získavanie nových zákazníkov alebo udržiavanie existujúcich vzťahov. Po pochopení cieľovej skupiny vytvoríme obsah, ktorý osloví ich potreby. Personalizujeme komunikáciu. Výber správneho nástroja na správu kampaní a pravidelné testovanie sú kľúčové. Komunikovaný obsah budeme optimalizovať na základe získaných údajov. Spoločne budeme merať efektivitu pomocou relevantných metrík, ako sú open rate, konverzie a návratnosť investícií. S týmito krokmi budeme mať správnu základňu pre efektívnu a merateľnú emailovú marketingovú kampaň.

Začnite s vaším projektom ešte dnes!