Obsahový marketing

Obsahový marketing je proces tvorby, publikovania a propagácie personalizovaného obsahu pre vášho potencionálneho alebo existujúceho zákazníka. Áno, aj existujúceho. Táto cieľová skupina je častokrát opomínaná. Treba si však ideálne spočítať koľko prostriedkov vás stojí zisk nového zákazníka a uvedomiť, že váš „najlacnejší“ nový zákazník je ten existujúci.

Obsahový marketing

Obsahový marketing tu bol a zdá sa, že vždy bude. S nástupom digitálnej éry sa mení jeho forma. Primárny cieľ viac predať však ostáva. K obsahovému marketingu, tak ako pri SEO, je potrebné pristupovať strategicky. Merateľné výsledky prichádzajú po mesiacoch práce. Ak chcete spoznať čo všetko dokáže, neváhajte a napíšte nám.

Čo je úlohou obsahového marketingu

Obsahový marketing je proces tvorby, publikovania a propagácie personalizovaného obsahu pre vášho potencionálneho alebo existujúceho zákazníka. Áno, aj existujúceho. Táto cieľová skupina je častokrát opomínaná. Treba si však ideálne spočítať koľko prostriedkov vás stojí zisk nového zákazníka a uvedomiť, že váš „najlacnejší“ nový zákazník je ten existujúci. Ide teda o marketingovú aktivitu zameranú na vytváranie a poskytovanie hodnotného, relevantného a konzistentne tvoreného obsahu s cieľom prilákať a udržať si jasne definované publikum. Prípadne obsahu, ktorý ma potenciál byť v zvýšenej miere zdieľaný na sociálnych sieťach. Finálnym cieľom je nakoniec doviezť čo najväčší podiel  takéhoto publika k samotným konverzným akciám, ako je predaj a pod. Z obsahového marketingu vie ťažiť email a social marketing. Naopak content marketing ťaží z výstupov SEO marketingu a analytiky.

Ako robíme obsahový marketing

K aktivitám obsahového marketingu pristupujeme od začiatku strategicky. Iba tak vieme docieliť hodnotné výsledky, ktoré sa pri content marketingu prejavia v horizonte mesiacov. Content marketingové kroky úzko spájame so SEO-m. Po počiatočných rozhovoroch o firme, konkurencii a trhu vytvárame tzv. persóny a analýzu kľúčových slov. Persóny sú fiktívne osoby vyznačujúce sa vlastnosťami, ktoré najčastejšie pozorujete pri svojich zákazníkoch. Po týchto úvodných krokoch nasleduje návrh stratégie, ktorá obsahuje podrobnú špecifikáciu navrhovaného obsahu z viacerých uhlov pohľadu. Po odsúhlasení stratégie dochádza k jej implementácii. Tu to však celé nekončí. Naopak, k stratégii obsahového marketingu pristupujeme ako k živému dokumentu, ktorý sa po reportovaných výsledkoch z oblasti social marketinguSEO marketingu upravuje a inovuje o nové trendy tak, aby čo najskôr naplnil ciele, ktoré sme si stanovili.

Začnite s vaším projektom ešte dnes!