Zdieľaj

Analýza konkurencie

Domov / Marketingový slovník / Analýza konkurencie

Je procesom získavania a analýzy informácií o konkurentoch, ich produktoch, cenách, marketingových stratégiách a trhovom postavení, čo umožňuje firmám identifikovať svoje konkurenčné výhody a slabé stránky.

Základným modelom pre takúto analýzu môže byť napríklad Porterových 5 síl či SWOT analýza. V súčasnsoti sa vďaka zberu obrvoského množstva užívateľských dát na takýto prieskum používajú najrôznejšie online nástroje, merajúce odlišné metriky.