g

CPC (cost per click)

Alebo cena za kliknutie, je metóda účtovania v online reklame, pri ktorej platí inzerent za každé kliknutie na jeho reklamu. Tento model umožňuje ...

Cieľová skupina

Predstavuje konkrétny segment trhu, na ktorý sa značka alebo firma zameriava so svojimi produktmi, službami alebo marketingovými kampaňmi. Ide o skupinu ľudí s ...

Content marketing

Obsahový alebo content marketing je strategický marketingový prístup zameraný na vytváranie a distribúciu hodnotného, ​​relevantného a konzistentného obsahu s cieľom prilákať a udržať ...

Copywriting

Copywriting je proces písania presvedčivých marketingových a propagačných materiálov , ktoré motivujú ľudí k nejakej forme akcie, ako je nákup, kliknutie na odkaz, ...

Go to Top