g

Publisher

Publisher je pojem používaný v digitálnom marketingu a online reklame, ktorý označuje majiteľa alebo správcu webovej stránky, blogu, aplikácie alebo inej online platformy, ...

PPI – platba za zobrazenie

PPI (Platba za zobrazenie), známy aj ako CPM (Cost Per Mille), je model online reklamy, pri ktorom inzerenti platia za každých tisíc zobrazení ...

PPA – platba za akciu

PPA (Platba za akciu) je model online reklamy, pri ktorom inzerenti platia len vtedy, keď používateľ vykoná konkrétnu akciu. Tento model je známy ...

Produktový feed

Produktový feed je súbor údajov, ktorý obsahuje podrobné informácie o produktoch ponúkaných na e-commerce webovej stránke. Tento súbor sa používa na importovanie produktov ...

Publiká v Google Ads

Publiká v Google Ads sú skupiny používateľov, ktorí zdieľajú určité charakteristiky alebo záujmy a sú cieľom pre konkrétne reklamy. Publiká umožňujú marketérom cieliť ...

Pop-up

Pop-up je forma online reklamy, ktorá sa objaví na obrazovke používateľa počas prehliadania webových stránok. Tieto reklamy sú navrhnuté tak, aby upútali pozornosť ...

Podprahová reklama

Podprahová reklama je forma reklamy, ktorá využíva skryté alebo nevedomé signály na ovplyvnenie správania spotrebiteľov. Tieto signály sú často tak subtilné, že si ...

Persóny

Persóny v marketingu predstavujú fiktívne postavy, ktoré reprezentujú typických zákazníkov cieľovej skupiny. Tieto persóny sú vytvárané na základe podrobných výskumov a analýz reálnych ...

Push marketing

Push marketing, tiež známy ako outbound marketing, je stratégia, ktorá sa zameriava na aktívne oslovovanie potenciálnych zákazníkov s cieľom presvedčiť ich, aby si ...

Pull marketing

Pull marketing, tiež známy ako inbound marketing, je stratégia, ktorá sa zameriava na prilákanie zákazníkov k produktu alebo službe prostredníctvom hodnotného a relevantného ...

Go to Top