g

Virálny marketing

Virálny marketing je forma marketingovej stratégie, ktorá sa zameriava na vytváranie obsahu, ktorý je tak zaujímavý, zábavný alebo hodnotný, že ľudia ho začnú ...

Virtuálna realita (VR)

Virtuálna realita (VR) je technológia, ktorá umožňuje používateľom vstúpiť do simulovaného prostredia a interagovať s ním pomocou špeciálnych zariadení, ako sú VR okuliare ...

Vishing – Voice phishing

Vishing (Voice phishing) je forma podvodu, pri ktorej útočníci využívajú telefónne hovory na získanie citlivých informácií od obetí. Tento typ útoku kombinuje tradičné ...

Vizuálna identita

Vizuálna identita je súbor vizuálnych prvkov, ktoré reprezentujú a odlišujú značku, spoločnosť alebo organizáciu. Zahŕňa rôzne aspekty, ako je logo, farebná paleta, typografia, ...

Vlog

Vlog je skratka pre video blog alebo video log, čo je forma blogu, kde sa obsah prezentuje vo forme videí namiesto písaných textov. ...

VPN (Virtuálna privátna sieť)

VPN (Virtuálna privátna sieť) je technológia, ktorá umožňuje bezpečné pripojenie k internetu prostredníctvom šifrovaného tunela. Tento tunel chráni používateľove dáta pred neoprávneným prístupom ...

Vyhľadávač

Vyhľadávač je nástroj alebo softvér, ktorý umožňuje používateľom hľadať informácie na internete. Funguje na základe zadaných kľúčových slov a vracia výsledky, ktoré najlepšie ...

Výkonnostný marketing

Výkonnostný marketing je forma digitálneho marketingu, ktorá sa zameriava na dosiahnutie konkrétnych výsledkov alebo cieľov, ako sú predaje, registrácie, kliknutia alebo iné akcie ...

Go to Top