Top 10 trendov v grafickom dizajne v roku 2023

Tak ako každý rok, aj v roku 2023 sa v oblasti reklamy a grafického dizajnu stretávame s novými prístupmi, s ktorými (ne)vedome ...