V poslednom období sa pojem natívna reklama čoraz viac objavuje v mediaplánoch. Čo to vlastne natívna reklama je, zaslúži si našu pozornosť a ako na výkonnú natívnu reklamu? Základom všetkého je pochopenie pojmov a ich vymedzenie. To platí aj o natívnej reklame. Definícií, čo to vlastne natívna reklama je, je na internete pomerne mnoho. Základným determinantom u nich je však uhol pohľadu a často im chýba nadhľad.

OBSAH

 1. Čo je natívna reklama
 2. Výhody natívnej reklamy
 3. Príklady natívnej reklamy
 4. 10 rád ako na skvelú natívnu reklamu

natívna reklama

Čo je natívna reklama?

Natívny či natívna je prídavné meno. Čiže hovoríme o vlastnosti danej reklamy a nie type reklamy, ako si mnohí myslia. Ak teda nepozerajú na reklamu uhlom pohľadu ich vlastností, čo pochybujem. Determinantom typu reklamy je jej forma či distribúcia (text, banner, video, mail a iné), ale rozhodne nie vlastnosť reklamy akou nativita reklamy je.

Marketingových kanálov v marketingovom mixe je dnes na mraky. Mediaplán sa hemží pojmami, ktoré sa vzájomne prekrývajú. Čím viac cudzojazyčných odborných výrazov, tým lepšie. Chýba im logika systematizácie. Ak teda uhol pohľadu na marketingový plán je forma reklamy, jej systematizácia v mediapláne by mala byť napr.:

 • Bannerová reklama
 • Textová reklama
 • Videoreklama
 • Kombinácie
 • Iné

Ak uhol pohľadu na marketingový plán je platforma, jej systematizácia v mediapláne by mala byť:

 • Google vyhľadávanie
 • Google obsahová sieť – GDN
 • YouTube
 • Facebook
 • Iné

A teraz si predstavte mediaplán s položkami ako:

 • Natívna reklama
 • Statická reklama
 • Vyskakujúca reklama
 • Neprekročiteľná reklama
 • Dynamická a pod.

Ak si teraz hovoríte, že to v tomto prípade tak nie je a že natívna reklama je niečo viac, vedzte, že natívnu reklamu ponúka aj Google, Facebook, Zoznam, YouTube a ktovie kto ešte. Možno ani sami neviete, že natívnu reklamu už využívate.

Natívna reklama je taká reklama, ktorá sa buď obsahovo, vizuálne alebo formátovo snaží priblížiť alebo splynúť s webom či inou platformou, na ktorej je umiestnená. Ideálne ak sa približuje vo všetkých troch bodoch za účelom maximálneho získania výhod takejto reklamy.

Výhody natívnej reklamy

Natívna reklama tu bola už dávnejšie, ale nový rozmer dosahuje vďaka prechodu ľudí na mobily. Áno, je to kvôli prechodu na mobily a nie kvôli bannerovej slepote či Adblocku, ktoré sú výhodou (CTR, Bounce Rate a trvanie na stránke statického banneru a natívnej reklamy sa štandardne líši v %, nie násobne).  Súvisí to s obmedzenými možnosťami distribúcie reklamy na smartphone. Predsa len veľkosť smartphonu je násobne menšia ako desktopu, a tým sa aj znižuje miera akceptácie užívateľov na tvrdé formy reklamy v ňom.

Túto zasadnú vec pochopil najskôr Facebook, ktorý prišiel masívne s natívnejším poňatím reklamy. Vedel, že budúcnosť sú mobily, kde sa reklamy zobrazujú problematicky, a preto prišiel so sponzorovaným príspevkom, ktorý je príkladom natívnej reklamy.

A aké sú teda kvantifikovateľné výhody natívnej reklamy?výhody natívnej reklamy

Najčastejšie sa natívna reklama porovnáva so statickým bannermi, ale máme tu aj animované bannery. Vždy je dôležité porovnávať porovnateľné. A aj preto zostáva najdôležitejšou výhodou natívnej reklamy jej variabilita v rámci zásahu publika naprieč nákupným procesom.

Príklady natívnej reklamy

Najlepším príkladom natívnej reklamy je AdWords, teda reklama vo vyhľadávaní. Nesúhlasíte? Tak si pozrite definíciu natívnej reklamy vyššie, s ktorou ste sa, verím, stotožnili. Absolútne spĺňa všetky tri spomínane body. Vizuálne sa dokonalo podobá na platformu, kde sa zobrazuje. To isté platí o obsahovej a formátovej stránke veci.

Natívnu reklamu majú aj AdMob a DoubleClick. Vďaka widget boxom natívne komunikuje aj inzertná sieť Strossle, ktorá je nasadená aj na niektorých slovenských portáloch. Hlavným obmedzujúcim faktorom u nej je penetrácia publisherov v ich sieti. Aj zoznam.sk ponúka svoje vlastné poňatie natívnej reklamy. V Česku okrem Google skvelo natívne poňaté reklamy fungujú aj cez inzertnú sieť seznam.cz

natívna reklama cez seznam.cz

Natívnou reklamou v určitom zmysle je aj formát Trueview a In-stream na Youtube, ktorý sa snaží splynúť s YouTube po formátovej a obsahovej stránke. V rámci YouTube je dokonalou ukážkou natívnej reklamy Discovery ads, ktorý funguje podobne ako AdWords vo vyhľadávacej sieti len s tým, že tu užívatelia hľadajú videá.

Každá sociálna sieť ma natívnu reklamu. Nativita je alfou a omegou reklamy v nich, stačí sa pozrieť ako a kde sa zobrazujú. Snažia sa podobať na štandardné príspevky užívateľov tej ktorej siete. Aj sa tak volajú. Na Facebooku a Instagrame hovoríme o sponzorovaných príbehoch alebo príspevkoch. Na LinkedIn ide o sponzorovanú aktualizáciu a na Twitteri o sponzorovaný Tweet.

Responsive je natívny formát v reklamnej sieti Google. Jeho vzhľad, formát, veľkosť sa automaticky prispôsobuje reklamnému priestoru v ktorom je zobrazený. Na jeho vzhľad vplýva aj váš zvolený marketingový cieľ. Jeho výnimočnosťou je možné napojenie na zdroj informácií, s ktorým dokáže pracovať a dynamicky podľa potreby a preferencií užívateľa zobrazovať.

V septembri 2017 predstavil Google svojim publisherom nové reklamné umiestnenie v AdSense a to: In-article (v článku) a In-feed (medzi produktami), ktoré bude pravdepodobne slúžiť natívne poňatým reklamám v Google.

natívna reklama na google

10 rád ako na skvelú natívnu reklamu

 1. Natívna reklama nie je trafficová reklama s cieľom čo najširšieho zásahu relevantného publika. Nie je možné ňou dosahovať okamžitú reakciu. Myslite na to.
 2. Tak ako hovorí názov reklamy, aj vizuály a textácia v nich by mali byť prirodzené a nenútené.
 3. Natívna reklama nie je všemohúca, ani ňou nikdy nebude. Neupínajte sa na ňu.
 4. Nie sú vhodné silné výzvy na akciu. Skôr naopak, snažte sa priviesť zákazníka k sebe obchádzkou, napr. cez hodnotnú informáciu alebo príbeh.natívny spôsob poňatia reklamy
 5. Myslite na distribučné platformy natívnej reklamy a snažte sa im všemožne prispôsobiť.
 6. Berte natívnu reklamu ako súčasť väčšieho marketingového mixu a prostriedok k dosiahnutiu čiastkových cieľov, nie cieľa primárneho.
 7. Enormne dôležité je prepojenie natívnej reklamy so zobrazeným obsahom po prekliku na ňu. Ak tam chýba logika nadväznosti či cielenia, nepomôže vám nič.

 

Autor: P. Líška