B2B marketing

B2B marketing ako taký, má svoje špecifiká, v ktorých sa výrazne odlišuje od marketingových stratégií určených pre koncového užívateľa. Vysoký dôraz sa v ňom kladie na reputáciu firmy ako takej, ktorú možno dosiahnuť viacerými cestami. Každá z týchto ciest má svoje výhody a nevýhody.

B2B marketing

Zaostáva vaša B2B marketingová stratégia za očakávaniami? Dajte nám o sebe vedieť a kontaktujte nás. Od content marketingu, cez sociálne médiá až po SEO a PPC reklamu, máme skúsenosti a odborné znalosti, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše obchodné ciele.

Čo je B2B marketing

Za aktivitami B2B marketingu stojí väčšinou firma, ktorej zákazníkmi nie sú fyzické osoby, ale ostatné firmy. V absolútnom základe sa marketing delí na spotrebiteľský marketing (B2C „Business to Consumer“) a priemyselný alebo medzi-firemný marketing (B2B „Business to Business“). Potreba takejto B2B komunikácie pre firmy, ktoré predávajú produkty a služby iným firmám, stojí za potrebou rozvíjať B2B marketingové aktivity, ktoré sú svojou formou rozdielne oproti marketingu zacieleného na klasického spotrebiteľa.

Všeobecné zásady a osvedčené marketingové postupy však platia rovnako pre B2C a B2B komunikáciu. Obe by mali klásť dôraz na silné stránky produktu alebo služby a prepájať ich s potrebami cieľového zákazníka. V tomto prípade je zákazníkom firma. B2B marketingová komunikácia má však rôzne špecifiká súvisiace s trhom, v ktorom firma operuje. Zákazník (firma) v B2B marketingu  je oveľa lepšie informovaný a má racionálnejšie vnímanie benefitov produktu alebo služby, ktoré mu chce firma predať.

Ako to robíme u nás

B2B marketing nemá za úlohu nahradiť osobné vzťahy. B2B marketing má takéto existujúce vzťahy podporovať a pri neexistujúcich vytvárať pôdu, aby mohli vzniknúť. Prínos B2B marketingu neprichádza okamžite, aj preto je dôležité, všetky kroky v ňom urobiť strategicky správne. Takéto správne rozhodnutia docielime počiatočnými analýzami, a to od stavu marketingových aktivít firmy až po spoznanie trhu, v ktorom firma pôsobí. Či ide o trh, kde sa pohybuje počet firiem ako prstov na rukách, alebo ide o trh  s rádovo desiatkami až stovkami konkurentov.

Spoznanie takého úzkeho trhu je z hľadiska vytvorenia stratégie B2B marketingu kľúčové. Pri určení, ktorá z marketingových aktivít je použiteľná v konkrétnej B2B stratégii je rozhodujúci profil zákazníka (firmy). Na to, aby ste boli úspešnejší ako konkurencia, sa snažíme nájsť priestor ako pomôcť vášmu zákazníkovi. Či potrebuje byť viac informovaný, mať lepšie brožúry, prehľadnejší web, disponovať návodmi alebo pokročilejšími popismi. Možností ako dosiahnuť cieľ je veľa. Tým cieľom je, aby vaši zákazníci (firmy) videli vo vás profesionála, ktorému môžu veriť, a na ktorého sa môžu spoľahnúť. Ak je toto váš cieľ, napíšte nám a spolu vytvoríme účinnú marketingovú stratégiu.

Odvetvia

V akých B2B segmentoch pracujeme

referenčný marketing

Stavebníctvo

Toto odvetvie je historicky naša srdcovka. Sme presvedčení, že marketingový tím s tak hlbokou znalosťou tohto odvetvia, či už z pohľadu B2B alebo aj B2C na Slovensku nenájdete.  Ak ste v tejto oblasti aktívny, určite nás kontaktuje.

Account Based Marketing

SaaS B2B marketing

SaaS marketing sa líši od digitálneho marketingu. Digitálny marketing využíva online kanály na predaj produktu a tento predajný cyklus opakuje, aby prilákal nového klienta.  SaaS marketing sa skôr zameriava na budovanie silných vzťahov so zákazníkmi s cieľom vytvárať opakujúce sa príjmy.

Skutočná personalizácia v lead marketingu

Strojárenstvo

Slovensko je známe svojou strojárenskou históriou, na ktorú sa postupne naviazal, dnes už silne prítomný automotive priemysel. Máme niekoľko aktívnych klientov s tejto oblasti, pri ktorých využívame pomerne hlbokú znalosť odvetvia.

školenia a webináre v lead marketingu

Energetický sektor

Spoločnosti, ktoré poskytujú širokú škálu produktov a služieb v energetickom priemysle často využívajú služby digitálneho marketingu pre jeho efektívnosť v oslovovaní iných B2B podnikov v tomto odvetví.

Lead nástroje a CMS

Služby pre priemysel

Využitím cielenej reklamy a stratégií založených na údajoch môže digitálny marketing generovať potenciálnych zákazníkov, zlepšovať mieru konverzie a zvyšovať príjmy a ziskovosť pre spoločnosti poskytujúce priemyselné služby.

Zmena leadu na obchod

Automotive a Doprava

Firmy, ktoré poskytujú produkty a služby v dodávateľskom reťazci a logistickom priemysle, ako je skladovanie, preprava a distribúcia, často využívajú služby digitálneho B2B marketingu na oslovenie iných podnikov v tomto odvetví.

s čím pracujeme

B2B marketingové stratégie

Svet B2B marketingových stratégií sa rozšíril a zmenilo sa aj správanie nákupcov. Keď firmy uvažujú o marketingových stratégiách v B2B segmente, myslia predovšetkým na komunikačné kanály, ktoré môžu efektívne využívať. Pre potreby B2B marketingu kombinujeme najlepšie stratégie a taktiky s našimi skúsenosťami. Tu sú tie najneefektívnejšie z nich.

Dáta hovoria jasne

B2B marketing v roku 2024

Rozpočet na marketing smeruje do online

Väčšina rozpočtu na marketingovú reklamu (65 %) sa minie online. Offline médiá majú naďalej hodnotu pre konkrétne miesta, ale majú minimálny podiel na rozpočte (<5 %). ( Statista )

Konferencie a kongresy sú spať

Vytváranie sietí a osobný kontakt tvárou v tvár sú naďalej životne dôležité pre marketingové úsilie B2B. V budúcom roku sa trh obchodných podujatí vráti na predpandemickú úroveň. ( Statista )

CMO resp. marketingový riaditeľ získava vplyv

CMO budú mať priamu úlohu pri riadení príjmov a rastu. To zvyšuje jeho dôležitosť  a robí z CMO hodnotného člena predstavenstva. ( LinkedIn B2B )

Firmy si čoraz viac uvedomujú význam značky

Ako základná úloha marketingových tímov je budovanie značky čoraz dôležitejšie v dôsledku náročného globálneho trhového prostredia. ( LinkedIn B2B )

Generatívna AI

Nedá sa to poprieť. Generatívna AI je hlavným trendom vo všetkých marketingových disciplínach a trhoch. Najväčší vplyv na B2B marketing má obsahový marketing, chatboty a programovanie. ( LinkedIn B2B Benchmark Report)

Vzostup B2B influencerov

Ako v mnohých prípadoch – to, čo fungovalo v B2C marketingu, si pravdepodobne osvoja aj B2B marketéri. B2B influenceri budú v roku 2024 hrať čoraz dôležitejšiu úlohu. 93 % CMO plánuje zvýšiť využívanie B2B influencerov na hyper-cieľový marketing a personalizované správy.

FAQ

Odpovede na vaše možné otázky

Efektívne marketingové taktiky pre B2B predaj zahŕňajú často SEO, PPC reklamu, content marketing, moderný direct marketing, tvorbu resp. vystupovanie na konferenciách  a pod. Spoluprácou s nami získate odborné znalosti v oblasti B2B marketingu tak potrebné na vytvorenie a životaschopnosť stratégie, ktorá podporí vaše obchodné ciele.

Pre 3 hlavne dôvody. Špecializujeme sa na B2B marketing a máme bohaté skúsenosti s prácou s klientmi v rôznych odvetviach. Priamo u nás zastrešujeme takmer všetky aktivity digitálneho marketingu a tým minimalizujeme nákladovosť exekúcie stratégie. Nad marketingom uvažujeme strategicky, dátovo a bez subjektivity.

Priamo u nás realizujeme takmer všetky potreby v oblasti digitálneho marketingu ako SEO, brand identita, PPC, vývoj webových stránok,  správa sociálnych médií a pod. V iných činnostiach spolupracujeme s rokmi overenými konzultantami a firmami, či už v oblasti zabezpečovania eventov, video tvorby a pod.

Marketingová snaha sa tu zameriava na zapojenie konkrétnych účtov (ľudí/firiem) s vysokou hodnotou prostredníctvom personalizovaných správ a obsahu. Marketingová podpora B2B v kontexte digitálneho marketingu firmám pomáha zvýšiť ich online viditeľnosť, generovať viac potenciálnych zákazníkov, efektívnejšie vychovávať potenciálnych zákazníkov a v konečnom dôsledku dosiahnuť vyššie príjmy z predaja a marketingu B2B.

Ide o ohodnotenie potenciálneho B2B klienta na základe interakcie s marketingovým aktivitami s cieľom určiť jeho hodnotu ako potenciálna zákazníka. Prečo je to dôležité? Bodovanie potenciálnych zákazníka/firmy nám pomáha pochopiť, ktorí potenciálni zákazníci stoja za viac úsilia, a to rozlíšením tých, ktorí sú najkvalifikovanejší. Meranie skóre nám pomáha viesť potenciálnych zákazníkov cez predajný lievik a upriamiť na nich pozornosť.

Ide o komunikačný jazyk, ktorý zdôrazňuje výhody, ktoré ponuka alebo produkt prinesie zákazníckemu segmentu alebo konkrétnej osobe zastupujúcu firmu.

Výstižne a krátko:  Marketingový mix  v B2B je obmedzený na 3P s vynechaním …. 🙂

Ak hľadáte skutočne odpoveď na túto otázku. 100% potrebujete školenie zamerané na strategický marketing, ktoré vám radi poskytneme. Kontaktujte nás.

Začnite s vaším projektom ešte dnes!