g

Fúzia značiek (co-branding)

Fúzia značiek, známa aj ako co-branding, je sofistikovaná marketingová stratégia, ktorá spočíva v spojení dvoch alebo viacerých značiek s cieľom vytvoriť spoločný projekt ...

Freemium

Freemium je obchodný model, ktorý kombinuje bezplatné poskytovanie základných funkcií produktu alebo služby s možnosťou plateného upgradu na prémiové funkcie alebo verzie. Tento ...

Franchise marketing

Franchise marketing je komplexným systémom marketingových stratégií a aktivít, ktoré sú používané franchisovými sieťami na propagáciu ich značky, produktov a služieb. Tento prístup ...

Follower count

Follower count, často nazývaný aj počet sledujúcich, je dôležitým ukazovateľom popularity a dosahu značky alebo jednotlivca na sociálnych sieťach. Tento parameter je často ...

Flash sale

Flash sale je dynamický nástroj marketingovej stratégie, ktorý zahrňuje ponuku výrazných zliav na produkty alebo služby počas krátkodobého obdobia. Tieto ponuky sú často ...

Field marketing

Field marketing, často nazývaný aj ako marketing v teréne, je marketingová stratégia, ktorá sa zameriava na vonkajšie marketingové aktivity. Tieto aktivity zahŕňajú širokú ...

Feedback

Feedback, známy aj ako spätná väzba, predstavuje informácie, ktoré zákazníci alebo užívatelia poskytujú o svojich skúsenostiach s produktom alebo službou. Tieto informácie sú ...

Future-benefit selling

Feature-benefit selling je predajná technika, ktorá sa zameriava na zdôraznenie toho, ako jednotlivé vlastnosti produktu prinášajú konkrétne výhody zákazníkovi. V podstate ide o ...

FAQ marketing

FAQ marketing, skratka pre marketing často kladených otázok, je stratégia, ktorá využíva práve túto formu komunikácie ako nástroj na poskytnutie hodnotných informácií zákazníkom. ...

Go to Top