Inbound marketing

Pravdepodobne ste sa s týmto pojmom stretli len pár rokov dozadu. Na Slovensku sa dostal do povedomia vďaky hypu obsahového marketingu, ktorého techniky a formáty priamo využíva. Je komunikačne náročnejší a spolieha sa viac na racionálnejší charakter nákupu služieb či produktov. Na druhu stranu jeho efekt má zotrvačný charakter a konvertabilita je zväčša cenovo atraktívnejšia.

Čo je inbound marketing

Ide o predajnú stratégiu, ktorej cieľom je prilákať zákazníkov vytváraním napr. hodnotného obsahu a prispôsobených skúseností. Kým outbound marketing (tradičné marketingové metódy) preniká priamo tým, že verejnosti prezentuje svoje služby či produkt, ktorý nie vždy chce. Naopak, inbound marketing tvorí pre zákazníka užitočné riešenia pre jeho skutočné problémy.

Aký je rozdiel medzi inbound a outbound marketingom

Pozrime sa ako sa obe marketingové stratégie líšia.  Outbound marketing doslovne, odchádzajúce marketingové úsilie, ktoré posúva informácie spotrebiteľom, aj keď o nežiadajú. Týka sa formátov ako billboardy, rozhlas, telemarketing, direct mail a TV reklamy. V online marketingu zahŕňa bannerové  reklamy, kontextové okná či studený email marketing, Naopak Inbound marketing sa snaží zákazníkov prilákať. Jeho stratégiou je, aby vzbudil zvedavosť a angažovanosť a tým pritiahol zákazníkov.  Inbound marketing využíva najmä formáty obsahového marketingu, ale aj sociálne médiá, personalizovaný email marketing,  natívnu a google reklamu.

Ako robíme Inbound marketing

Pre účely inbound marketingovej stratégie využívame techniky najmä content marketingu, SEO , SEM, e-mail marketingu a sociálne médiá v kombinácii s pokročilou automatizáciou marketingu a nástrojmi webovej analýzy. Komunikáciu rozdeľujeme do štyroch hlavných fáz: prilákať, konvertovať, uzavrieť a potešiť . Inde sa môžete stretnúť s aplikovaním iba 3 etáp. My vidíme veľký efekt aj v popredajnej komunikácii a teda v štvrtej fáze, ktorá berie do úvahy napr. potreby zákazníka po samotnom predaji. Pretože inbound marketing a lojalita zákazníka ide ruka v ruke v získavaní ďalších tzv. referenčných zákazníkov.

Začnite s vaším projektom ešte dnes!