g

NAP

NAP je skratka pre Name, Address, Phone number (Meno, Adresa, Telefónne číslo). Tieto tri údaje sú kľúčovými prvkami, ktoré určujú identitu firmy na ...

Net reach

Net reach je marketingový termín, ktorý odkazuje na celkový počet jedinečných osôb, ktoré boli dosiahnuté reklamnou kampaňou alebo marketingovou správou počas určitého obdobia. ...

Newsletter

Newsletter, často nazývaný aj informačný bulletin, je periodický e-mail, ktorý organizácie posielajú svojim predplatiteľom. Jeho hlavným účelom je udržať zákazníkov informovaných o novinkách, ...

Nofollow link

Nofollow link, označovaný tiež ako nofollow odkaz, je HTML atribút používaný na webových stránkach na označenie hyperlinkov, ktoré by nemali byť sledované vyhľadávacími ...

NFC

NFC, z anglického „Near Field Communication“ (Komunikácia na krátku vzdialenosť), je technológia bezdrôtovej komunikácie krátkeho dosahu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu informácií ...

Noindex

Príkaz noindex je nástroj, ktorý môžu vývojári webu používať na riadenie správania vyhľadávačov pri indexácii stránok. Táto direktíva je súčasťou protokolu robots meta ...

Neuromarketing

Neuromarketing sa venuje meraniu fyziologických a nervových signálov na získanie prehľadu o motiváciách, preferenciách a rozhodnutiach zákazníkov, čo môže pomôcť pri informovaní o ...

Natívna reklama

Natívna reklama je forma platenej reklamy, v ktorej reklamy zodpovedajú vzhľadu, dojmu a funkcii mediálneho formátu, v ktorom sa zobrazujú. Hodia sa „natívne“ ...

Go to Top