g

TOWS analýza

TOWS analýza je nástroj v oblasti strategického plánovania, ktorý kombinuje vnútorné a vonkajšie faktory organizácie s cieľom identifikovať strategické príležitosti a hrozby. TOWS ...

Title tag

Title tag je časť kódu webovej stránky, ktorá definuje názov stránky zobrazený v prehliadači. Je kľúčovým prvkom pre SEO (optimalizáciu pre vyhľadávače), pretože ...

Thumbnail

Thumbnail, známy tiež ako miniatúra, je malý obrázok, ktorý slúži ako vizuálna reprezentácia väčšieho média, ako sú obrázky, videá alebo dokumenty. Miniatúry sú ...

Template

Template, známy aj ako šablóna, je prednastavená štruktúra alebo formát, ktorý sa používa na vytvorenie nového dokumentu, stránky, prezentácie alebo akéhokoľvek iného typu ...

Telemarketing

Telemarketing je forma priameho marketingu, kde sa používa telefón alebo iné komunikačné technológie na priamy predaj produktov alebo služieb zákazníkom. Táto metóda umožňuje ...

Typografia

Typografia je umenie a technika aranžovania písma a textu tak, aby bolo čítanie vizuálne príjemné a efektívne. Zahrňuje výber písma, nastavenie veľkosti písma, ...

Tracking code (sledovací kód)

Tracking code, alebo sledovací kód, je reťazec kódu, ktorý sa vkladá do HTML kódu webovej stránky alebo do hlavičky e-mailovej správy s cieľom ...

Tone of voice

Tone of voice alebo tón hlasu v komunikácii predstavuje špecifický spôsob, akým značka komunikuje so svojimi zákazníkmi a ako je vnímaná prostredníctvom svojho ...

Tvorba webstránky

Ide o strategický prístup k tvorbe webovej stránky zaháňajúci najmä analýzu kľúčových slov, tvorbu wireframe, webdizajn, copywriting, SEO a analytiku. Webová stránka je ...

Go to Top