g

Dynamic content

Dynamic content je stratégia personalizácie obsahu v rámci marketingu, ktorá umožňuje podnikom vytvárať a dodávať obsah, ktorý je špecificky prispôsobený jednotlivým užívateľom na ...

Drip campaign

Drip campaign, známa aj ako kvapková kampaň, predstavuje stratégiu direct marketingu, pri ktorej je cieľová skupina oslovovaná sériou marketingových správ počas dlhšieho časového ...

Display reklama

Display reklama je forma digitálnej reklamy, ktorá zahŕňa zobrazovanie vizuálnych reklamných formátov, ako sú bannery, obrázky a videá, na internetových weboch a platformách. ...

Direct marketing

Direct marketing, známy aj ako priamy marketing, je forma reklamy, ktorá umožňuje podnikom komunikovať priamo so spotrebiteľmi, obchádzajúc tak sprostredkovateľské médiá. Táto stratégia ...

Digital native:

Digital native, známy aj ako digitálny domorodec, je jedinec, ktorý vyrastal v ére digitálnych technológií a bol s nimi oboznámený už od malička. ...

37. Diferenciácia produktu

Marketingová stratégia, ktorá zdôrazňuje unikátne vlastnosti a výhody produktu alebo služby v porovnaní s konkurenciou, je kľúčovým krokom pre úspešné presadenie sa na ...

Data-driven marketing

Alebo marketing založený na dátach, ktorý je postavený na analýze a pochopení údajov o spotrebiteľoch, umožňuje firmám využiť dôkladné poznatky na vedenie marketingových ...

Go to Top