g

Word-of-Mouth marketing

Word-of-Mouth (WoM) marketing, známy ako marketing ústnym podaním, je stratégia, ktorá využíva spontánne alebo stimulované šírenie informácií medzi ľuďmi o produkte alebo službe. ...

Woocommerce

Plugin WooCommerce je rozšírenie (plugin) pre platformu WordPress, ktoré umožňuje vytváranie a správu internetových obchodov (e-shop). S WooCommercom môžete premeniť svoju existujúcu WordPress ...

Wayback machine

Wayback Machine je digitálny archív internetu, ktorý uchováva kópie webových stránok a umožňuje užívateľom prechádzať históriou internetových stránok a vidieť, ako vyzerali v ...

Webhosting

Webhosting je služba umožňujúca jednotlivcom a organizáciám zverejňovať webovú stránku alebo webovú aplikáciu na internete. Poskytovateľ tejto služby, známy ako webhost, ponúka nezbytné ...

Webinár

Webinár je online seminár, ktorý sa koná prostredníctvom internetu v reálnom čase. Umožňuje prezentátorom a účastníkom interagovať a zdieľať obsah ako prezentácie, videá, ...

Webový prehliadač

Webový prehliadač je softvérová aplikácia určená na prístup, načítanie a zobrazovanie webových stránok používaných na internete. Umožňuje používateľom prechádzať rôzny obsah online, vrátane ...

WebP

WebP je moderný formát obrázkov pre web, ktorý vyvinula spoločnosť Google. Tento formát poskytuje výraznú kompresiu pri zachovaní kvality obrazu, čo umožňuje rýchlejšie ...

Webstránka

Webstránka je dokument dostupný na internete, ktorý je štandardne formátovaný pomocou HTML (Hypertext Markup Language) a prístupný prostredníctvom HTTP alebo HTTPS protokolov. Každá ...

White hat SEO

White hat SEO je súbor etických techník optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré sú v súlade s pokynmi a pravidlami vyhľadávačov ako Google. Cieľom týchto ...

White space

White space, známy tiež ako prázdny priestor alebo negatívny priestor, je termín používaný v grafickom dizajne a webovom dizajne na opis nevyužitých alebo ...

Go to Top